Атестація педагогічних працівників

Атестація – це комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та продуктивної діяльності працівників освітніх установ.
Вона проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» ст.54 з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, дотримуючись «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», наказ Міністерства освіти України від 20.08.1993р. № 310 та «Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, наказ Міносвіти України від 01.12.1998 р. № 418».

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, в залежності від якого та стажу педагогічної роботи ім. встановлюється кваліфікаційна категорія, та відповідний посадовий оклад в межах схеми посадових окладів, присвоюється педагогічне звання. Вона є одним з важливих питань методичної роботи у нашому ліцеї.

За її результатами визначається відповідність кожного займаній посаді, рівень кваліфікації, встановлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд, присвоюється педагогічне звання.

Атестація сприяє розвитку творчої ініціативи, підвищенню рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці. Підготовка до неї здійснюється впродовж усього навчального року. Кожен з тих, хто атестується, опрацьовує методичні рекомендації та останні досягнення педагогічної науки, систематизує педагогічні напрацювання. Чим вища майстерність педпрацівника, тим ефективніший навчально-виховний процес та його результативність.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327) у березні 2012 року в зв’язку з терміном закінчення атестації педагогічних працівників та згідно поданих заяв проведено чергову атестацію педагогічних працівників:

на підтвердження кваліфікаційної категорії:

–  Боклагу  С.М. – майстер в/н – 12 розряд

–  Воротиленко О.Л. – майстер в/н – 12 розряд

–  Водолазському І.В. – майстер в/н – 12 розряд

–  Гордіенко А.М. – майстер в/н – 12 розряд

–  Дудник В.П. – майстер в/н – 11 розряд

– Дуднику В.Г. – майстер в/н – 11 розряд

–  Жданюковій О.П. – майстер в/н – 12 розряд

–  Шовкоплясу В.І. – майстер в/н – 12 розряд

–  Макогону  В.Л. – майстер в/н  – 12 розряд

–  Позднякову  І.Н. – майстер в/н – 12 розряд

–  Сировацькій Н.М. – майстер в/н – 12 розряд

–  Сухомлину  С.Г. – майстер в/н – 12 розряд

–  Фартушній Т.Г. – майстер в/н – 12 розряд

–  Черкасову О.М. – майстер в/н – 12 розряд

–  Черніковій  М.Р. – майстер в/н – 12 розряд

–  Боровій Л.Г. – майстер в/н – 10 розряд

–  Шеремету  Є.Б. – майстер в/н – 12 розряд

–  Машкову  О.М. – викладач – «спеціаліст 1 категорії»

–  Гудкову  Б.В. – викладач – «спеціаліст 1 категорії»

–  Марюхіній В.І.  – викладач – «спеціаліст 2 категорії»

–  Філатову  О.Ф. – старший майстер – 12 розряд

–  Браженко М.І. – старший майстер – 12 розряд

–  Перевозник Н.В.- викладач – «спеціаліст»

–  Редько Г.Ф. – керівник гуртка – 10 розряд

–  Якімовій  В.О. – зав. бібліотекою – провідний бібліотекар

на підвищення кваліфікаційної категорії:

–  Біцману  В.М. – майстер в/н – 10 розряд

–  Відіньову  В.І. – майстер в/н – 10 розряд

–  Заїці  О.Г. – майстер в/н – 10 розряд

–  Лаврентьеву  В.Б. – майстер в/н – 10 розряд

–  Семеренко А.М. – майстер в/н – 10 розряд

–  Шульцу  В.Г. – майстер в/н – 11 розряд

–  Бєлоусюк Т.В. – майстер в/н 10 розряд, «спеціаліст 2 категорії»

–  Приходько С.М. – майстер в/н – 12 розряд

–  Перевозник С.В. – майстер в/н -12 розряд

–  Онопрієнко Н.М. – викладач – «спеціаліст 1 категорії»

–  Павловій Н.В. – викладач – «спеціаліст 1 категорії»

–  Ковалевській О.Л. – викладач – «спеціаліст 1 категорії»

–  Бондаренко І.І. бібліотекар – 9 розряд

–  Білоус Т.В. – викладач – «спеціаліст 2 категорії»

–  Попірному А.П. – майстер в/н – 10 розряд

–  Каранадзе О.Р. – керівник гуртка – 10 розряд

–  Булавенко Ю.І. – лаборант – 5 розряд.

 

На підставі рішення атестаційної комісії ІІІ рівня при Головному управлінні освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (протокол від 06.04.2012 № 3) Жерліциній А.М., викладачу спецтехнології присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; Шеремету Євгенію Борисовичу, майстру виробничого навчання присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії».

Атестація 2013