Цілі та напрямки роботи євроклуба

Можливі напрямки співпраці

Ізюмського професійного ліцею

з Європейськими організаціями у сфері освіти

 

Одним з пріоритетних напрямків роботи Ізюмського професійно-технічного ліцею має бути встановлення та розширення контактів у науковій, навчальній, культурній сферах із закордонними вищими і середніми навчальними закладами, урядовими/неурядовими установами, донорами, асоціаціями, фондами, центрами, суспільними організаціями.

Співпраця може включати такі напрямки роботи:

 • Реалізація спільних проектів з передачі досвіду, інноваційних та професійних ідей, наприклад:
 • Програма ЄС «Леонардо да Вінчі»: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm. Програма  підтримує обмін професійними та інноваційними ідеями і підвищення рівня професійної освіти через реалізацію пілотних проектів, проектів стажування та обміну досвідом, розробку оглядів та аналізів, які стосуються професійної освіти, фахового консультування, однакових умов навчання, інноваційної підготовки відповідно до технологічних змін. Програма підтримує процеси співпраці між навчальними закладами та підприємствами, які направлені на переймання технологічних інновацій та вдосконалення мовних знань. Особлива увага приділяється співпраці між інституціями спеціальної професійної освіти та малими і середніми підприємствами);
 • Програма «Молодь в дії»:http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/projects/youth/youth_in_action_uk.htm Програма ЄС, яка надає можливості міжнародної співпраці для молоді країн Європи, у тому числі й України. За підтримки цієї Програми молоді люди з України у співпраці з партнерами з інших країн  можуть брати участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності. Молодіжні лідери, працівники організацій та інституцій, які працюють з молоддю, мають можливість підвищувати свій професійний рівень на тренінгах та інших заходах, спрямованих на налагодження партнерства, підвищення якості реалізованих проектів та поглиблення своїх знань у різних сферах молодіжної роботи. У рамках Програми можна отримати фінансову підтримку на організацію міжнародних молодіжних зустрічей, Європейської волонтерської служби, тренінгів, семінарів, заходів з налагодження партнерства, навчальні поїздки, стажування тощо.
 • Програма Еразмус Мундус:http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/projects/youth/erasmus_mundus_uk.htm. Освітня програма ЄС, націлена на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах, сприяння взаєморозумінню між людьми та культурами, активізацію міжкультурного діалогу;
 • Співпраця з молодіжними організаціями, які могли б виступати в ролі партнерів Ізюмського євроклубу «Мрія» для реалізації спільних проектів. Діяльність євроклубів спрямована перш за все на школярів та молодь. Основними цілями євроклубів є інформування та просвіта молодих людей про Європейський Союз та відносини Україна-ЄС, сприяння у встановленні зв’язків з європейськими молодіжними громадськими організаціями, підтримка євроінтеграційних прагнень України. Діяльність євроклубів в Україні підтримується Представництвом Європейського Союзу в Україні вже протягом декількох років:http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/more_info/euroclubs/euroclubs_uk.htm;
 • Розвиток енергоефективності: обмін досвідом, тренінги для викладачів, розробка і введення дисципліни «Енергоефективність», удосконалення кабінету з енергоефективності за допомогою реалізації спільних проектів і співпрацею з відповідними донорами (GTZ тощо), співпраця з Асоціацією «Енергоефективні міста України»;
 • Волонтерство – запрошення волонтерів з країн ЄС для підтримки розвитку молодіжних ініціатив в Ізюмі;
 • Участь у конференціях, семінарах, тренінгах; організація і проведення спільних заходів;
 • Членство в Європейських асоціаціях;
 • Стажування студентів за спільною угодою з освітніми закладами та іншими організаціями в країнах ЄС;
 • Підвищення кваліфікації викладачів за спільною угодою з освітніми закладами та іншими організаціями в країнах ЄС;
 • Інші.

celi