ГЛОСАРІЙ

Брифінг — заняття, на якому представляються цікаві факти стосовно даної теми, які потім складають основу для подальшого обміну запитаннями і відповідями.

Дебати — обмін думками між фракціями, які дотримуються протилежних поглядів, метою якого є вироблення загальних положення.

Дискусія — обмін думками всередині групи.

Ділова гра — колективне розв’язання педагогічних проблем. Учасники виконують різні ролі, програють ситуацію і знаходять шляхи розв’язання конфлікту.

Майстер-клас —­­ ефективна форма пропаганди, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Майстерня — можливість обговорити або дізнатись про практичні підходи до здійснення задуманого, подолання певних складних ситуацій. Акцент ставиться на практичних, а не на теоретичних аспектах.

Методична скарбничка — обмін досвідом. Проводиться наприкінці навчального року. Творчі знахідки обговорюються.

Методичний діалог  — це складова частина будь-якої форми мето­дичного навчання, що має теоретичне домашнє завдання, яке допов­нюють присутні педагоги.

Методичний міст — одна з активних форм методичної роботи, яка проводиться з метою розвитку практичних навичок.

Методичний ринг — форма методичної роботи, яка сприяє вдосконаленню знань, дає можливість виявити загальну ерудицію та обізнаність педагогів із проблемою.

Методичний тиждень проводиться для ознайомлення з ініціативою і творчістю молодих фахівців.

Методичний фестиваль — форма методичної роботи, яка перед­бачає велику аудиторію і метою якої є обмін досвідом, упроваджен­ня ідей, знахідок, організація інтелектуально-пізнавальної діяльності.

Методичні посиденьки — форма методичної роботи, яка сприяє створенню позитивного психологічного клімату в групі слухачів, а та­кож виробленню найбільш доцільного підходу до вирішення певної педагогічної проблеми.

Мозковий штурм — один із методичних прийомів, який сприяє розвитку творчості, виробленню правильного погляду на питання, що зустрічаються на практиці. Цей прийом зручно використовувати під час обговорення методики проведення певної теми, вироблення ра­ціональної системи її впровадження.

Портфоліо — створення кожним педагогом папки, де кожен самостійно фіксує свої здобутки, збирає наробки, грамоти, подяки тощо.

Презентація досвіду — представлення матеріалів одного з педагогів. У проведенні беруть всі члени методичної комісії. Попередньо створюється творча група, планується робота. Можливо залучення батьків та учнів.

Психологічний практикум — поєднання заздалегідь підготовлених теоретичних матеріалів та практичне їх використання в конкретних ситуаціях.

Творчий звіт – комплексний захід, який відображає цілісну систему роботи педагога з рішення педагогічних питань.

Тренінг — форма групової роботи, що розвиває навики співпраці і знаходження компромісу.