Інформація про нас

banerДорогі друзі!

Перед Вами стоїть нелегка задача вибору професії до душі, визначення життєвого шляху.
Вас, звичайно, хвилює питання: КИМ БУТИ?
Як знайти своє місце у сучасному бурхливому світі, щоб відчути себе потрібним, повноцінним і задволеним своєю працею?
Зробіть свій вибір і здійсніть свою мрію. Всі умови для цього створені У НАС !

chekaemo_na_vas

Інформацію для вступників дивіться на сторінці АБІТУРІЄНТУ.

Коротка історія Ізюмського професійного ліцею

Ізюмський професійний ліцей м. Ізюм Харківської області був заснований у 1922 році. За час існування професійно-технічного закладу були проведені такі реорганізаційні заходи :

1922 – 1940 р.р. – ФЗУ (фабрично-заводське учнівство);
1940 – 1941 р.р. – ЗУ № 2 (залізничне училище);
З вересня 1944 р. по 1 липня 1963 р. – ЗУ № 4 (залізничне училище № 4);
З 1 липня 1963 р по 1 жовтня 1976 р. – МПТУ № 24 (міське професійно-технічне училище); З листопада 1992 р. – ПТУ № 24 (професійно-технічне училище ). Наказом управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від 11.02.93 р № 83 професійно-технічні училища були перейменовані на підставі ст.32 закону України “Про освіту”. З 1 липня 2003р. – Ізюмський професійний ліцей. Наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 25.06.03 р № 277 та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.06.2003р. № 380 «Про вдосконалення мережі професійно – технічних навчальних закладів Харківської області» професійно-технічне училище №24 було реорганізовано в Ізюмський професійний ліцей.

Ліцей розташований в двох навчальних корпусах. Навчальний корпус по вул. Л.Чайкіної, 10 -3090 кв.м -4-х поверхова кам’яна будівля та переданий ліцею в довгострокову безоплатну оренду корпус по вул. Шевченка, 27. Проектна потужність – 780 чоловік, загальна площа приміщень 6494м2. В навчальних корпусах знаходиться 24 навчальних кабінети, 6 лабораторій, 12 навчально-виробничих майстерень. Є спортивний та актовий зали, бібліотека з читальним залом, адміністративно-господарчі приміщення.
Приміщення і споруди ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів та санітарних норм і експлуатуються згідно вимог охорони праці, правил пожежної безпеки та санітарно – гігієнічних норм.
Ізюмський професійний ліцей має необхідну документацію, яка юридичне підтверджує та закріплює напрями повноваження, організаційні, майнові, фінансові засади діяльності навчального закладу.

Ізюмський професійний ліцей (надалі ліцей) є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, який входить до системи освіти. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів та молоді на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також курсову підготовку незайнятого населення.
Основна діяльність у формі первинної професійної підготовки, курсової підготовки здійснюється на підставі ліцензій серії АВ № 048355, виданої Державою акредитаційною комісією 21.04.2006 р. (протокол №58 ДАК 20.12.2005р., наказ МОН України 26.12.2005р. №2332-Л). Термін дії ліцензії до 2010-2014 р.р.
Ліцензований обсяг первинної підготовки становить 690 чол.

Стратегічна мета ліцею

Стратегічною метою роботи ліцею є підготовка кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, та забезпечення доступу до якісної професійної освіти різних прошарків населення.
Для досягнення цієї мети педагогічний колектив ліцею співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: учнями та їх батьками, випускниками, які мають інтерес до здобуття сучасної різнобічної освіти, роботодавцями-замовниками кадрів та органами влади, що зацікавлені у підготовці конкурентоспроможних робітників з високою мотивацією до праці.
Навчальні плани та програми розробляються на основі нових державних стандартів за професіями. В Ізюмському професійному ліцеї сформований інженерно-педагогічний колектив, який нараховує 93 педагогічних працівника.
Всі педагогічні працівники ліцею періодично, відповідно до затвердженого плану, проходять курси підвищення кваліфікації.
Підготовка кваліфікованих робітників проводиться на базі неповної загальної середньої освіти із строком навчання 3,5 роки та на базі повної загальної середньої освіти із строком навчання 1-1,5 р.
По всіх професіях створена необхідна навчально-матеріальна база, а саме:· Навчально-виробничі майстерні – столярна, штукатурна, малярна, електрозварювальна, газозварювальна, слюсарна, авторемонтна;
· Лабораторії та майстерні для кухарів-кондитерів, конторських службовців.   У всіх майстернях та лабораторіях встановлено необхідне обладнання. На сьогоднішній день підготовка кадрів проводиться відповідно до потреб міста та згідно укладених договорів з підприємствами даних профілів. За час існування навчального закладу підготовлено понад 9000 кваліфікованих робітників, які успішно працюють на підприємствах України та за її межами.

img_4272gotovaja

Основна цінність колективу – це високий фаховий рівень його працівників. Дуже виважено і розумно потрібно ставитися до виховання, крок за кроком демонструючи кращі цінності людського життя – доброту, справедливість і чесність. В цьому напрямку роботи багато проблем, які потребують особливих підходів до їх вирішення.
   Ми розуміємо, що завдання інженерно-педагогічного колективу полягає в тому, щоб учнів професійно навчали обраній професії за сучасними програмами, сучасними технологіями, з практичним застосуванням комп’ютерної техніки на уроках теоретичного та виробничого навчання.
Гуманні ідеали нашого часу – це, всього на всього, повернення до вічних людських цінностей, культури, добра.
Педагогічний колектив ліцею – це однодумці, яких об’єднує спільна любов до своїх вихованців і наполеглива праця на ниві виховання громадянина України, освіченого, культурного, висококваліфікованого робітника, здатного до самоосвіти та самовдосконалення.
В Ізюмському професійному ліцеї сформований інженерно-педагогічний колектив, який нараховує 69 педагогічних працівника. Педагогічний колектив ліцею сьогодні – це 34 викладача та 35 майстрів  виробничого навчання. Практично всі педагогічні працівники мають вищу освіту.
Середній вік педагогічних працівників становить 45 років. Всі педагогічні працівники ліцею періодично, відповідно до затвердженого плану, проходять курси підвищення кваліфікації та стажування.

 

Соціальні партнери ліцею

   У ліцеї створена динамічна система соціального партнерства з роботодавцями, навчальними закладами, випускниками, органами виконавчої влади, громадськими організаціями на основі договірних і організаційних форм взаємодії.Соціальними партнерами ліцею сьогодні є:

  • Ізюмський казенний приладобудівний завод ;
  • Ізюмський тепловозоремонтний завод;
  • Ресторан Ювілейний;
  • ВАТ ”АТП 16307”;
  • Ресторан «Ізба»;
  • Кафе «Савіол»;
  • Підприємства громадського харчування міста;
  • Ізюмський міськрайонний центр зайнятості;
  • Харківський обласний центр зайнятості.

Провідні спеціалісти даних підприємств та організацій беруть участь у державних кваліфікаційних атестаціях, в удосконалюванні навчально-програмної документації відповідно до вимог ринку праці. Соціальні партнери беруть участь у батьківських і учнівських зборах за підсумками проходження виробничої практики на підприємствах.
В рамках реалізації проекту соціального партнерства між нашим навчальним закладом та обласним центром зайнятості на базі ліцею ведеться робота по підготовці та перепідготовці безробітних з різних професій, які користуються попитом на ринку праці.
Щорічно Ізюмським міськрайонним центром  зайнятості та Харківським обласним центром зайнятості щодо забезпечення державних гарантій соціального захисту молоді, подальшого працевлаштування  за професіями, які користуються попитом на ринку праці, орієнтації учнівської молоді  на набуття робітничих професій відділом надання соціальних послуг молоді проводиться захід “Ярмарок вакансій”.