Інформація про нормативно-правові засади діяльності Центру

Державний навчальний заклад «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» є державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти другого атестаційного рівня, який входить до системи професійної освіти Міністерства освіти і науки України. Центр здійснює підготовку кваліфікованих робітників з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів та молоді на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення.

Навчально-виховний процес в Ізюмському РЦПО здійснюється згідно з Законом України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Положенням про професійно-технічні навчальні заклади”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1240 від 05.08.1998 р., “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом МОН України № 419 від 30.05.2006 р. (зі змінами) та іншими законодавчими та нормативними документами.

Основна діяльність у формі первинної професійної підготовки, професійно – технічного навчання та підвищення кваліфікації здійснюється на підставі ліцензій, виданої Ліцензійною комісією Міністерства освіти і науки України

 https://registry.edbo.gov.ua/university/2132/professions/