Кабінет інформатики та ІКТ

Кабінет інформатики та інформаційних технологій

Дивно, але це факт, що всього лише за якесь десятиліття в нашій країні відбувся справжній комп’ютерний бум. Комп’ютер швидко став елементом нашого повсякденного побуту, він перетворився на атрибут роботи викладача і бізнесмена, керівника і службовця, економіста і домогосподарки, секретаря і журналіста і т.д. і т.п. Навики роботи на комп’ютері потрібні практично кожній людині в сучасному суспільстві.

Комп’ютер допомагає не тільки в навчанні, але і в роботі.

У ліцеї працює кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. В кабінеті розміщено 16 сучасних комп’ютерів (15 – учнівських, 1 – викладача) під управління операційної системи Windows XP. Усі комп’ютери з’єднані між собою у локальну комп’ютерну мережу, а також під’єднані до глобальної мережі Internet. При необхідності, для кращого розуміння учнями навчального матеріалу, використовується відео проектор.

Заняття в цьому кабінеті веде  викладач  1-й категорії Гудков Богдан Володимирович.

Враховуючи особливу роль інформаційних технологій у підготовці кваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці робітників, передбачається 2 етапи вивчення предмета “Інформатика та інформаційні технології”:

  1. Інформатика;
  2. Інформаційні технології (професійно орієнтований курс відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу).

Розподіл годин на вивчення предмета “Інформатика” передбачає 1-й рівень підготовки – для груп, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти.

IMG_9883

Структурування матеріалу та розподіл навчальних годин професійно орієнтованого курсу “Інформаційні технології” має орієнтовний характер. Залежно від професійної орієнтації навчальних груп викладач самостійно добирає методичні шляхи вирішення освітніх завдань курсу, вносить необхідні корективи в термін та порядок вивчення тем програми. Відповідно до обраної методики викладання курсу викладач добирає відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення. Окремі питання програми вивчаються тільки в порядку ознайомлення, але при умові, що в групах, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, програма курсу “Інформатика” виконується повністю.

Під час проведення практичних робіт з предмета “Інформатика” групи діляться на дві підгрупи, але не менше 8 учнів у підгрупі.

IMG_9887

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень. В системі оцінювання обов’язковим і основним є тематичне оцінювання знань. Поточне оцінювання може проводитись безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, практичних та самостійних робіт тощо. Якщо темою передбачено виконання учнями практичних робіт, то це є обов’язковою попередньою умовою для тематичного оцінювання. Оцінювання за семестр проводиться за результатами тематичного оцінювання, а за рік – на основі семестрових оцінок.

У кабінеті передбачено як проведення теоретичних занять, так і практичних робіт.  Розроблено та задіяно роздатковий матеріал.