Накази

Наказ Ліквідація

Накази 2018 н.р.

Накази березень-травень 2013

Циклограма 2013

Накази лютий 2013

Накази грудень 2012

Накази листопад 2012

Накази жовтень 2012

Накази вересень 2012

Накази серпень 2012

Накази квітень_2012

ІЗЮМСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
Н  А  К  А  З
        06.10. 2011 р.        м. Ізюм      № 187
Про заходи щодо запровадження
Закону України «Про доступ
до публічної інформації» у
Ізюмському професійному ліцеї

 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою упорядкування процедур  доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні та розпорядженні адміністрації Ізюмського професійного ліцею

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:

1.1 інструкцію щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію, розпорядником  якої є адміністрація Ізюмського професійного ліцею , (Додаток 1);

1.2 форму запиту на інформацію, поданого у письмовій формі (для фізичних осіб) (Додаток 2);

1.3 форму запиту на інформацію, поданого у письмовій формі (для юридичних осіб) (Додаток 3);

1.4 форму запиту на інформацію, поданого у письмовій формі (для об’єднання громадян) (Додаток 4);

1.5 інструкцію щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію (додаток 5);

1.6 форму запиту на інформацію, поданого в  електронній формі (Додаток 6);

1.7 форму запиту на інформацію, поданого в усній формі під час особистого прийому чи по телефону та в порядку ч.7 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Додаток 7);

1.8 форма журналу обліку запитів на інформацію (Додаток 8);

1.6 перелік відомостей, що становить службову інформацію адміністрації Ізюмського професійного ліцею  (Додаток 9).

 1. Визначити:

– спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами що містять публічну інформацію, чи їх копіями, забезпечивши їх можливістю фотографування, копіювання, сканування документів та запису на будь-які носії інформації,  для прийняття інформаційних запитів кабінет відділу кадрів № 1, на першому поверсі навчального корпусу №1 Ізюмського професійного ліцею  (м. Ізюм, вул. Лізи Чайкіної, буд.24);

– телефонний номер (05743) 2-11-00 для прийняття запитів на інформацію, поданих в усній формі;

– номер факсу (05743) 2-11-00 для прийняття запитів на інформацію,  поданих факсом  та надання на них відповідей;

– електронну адресу [email protected]  для прийняття запитів на інформацію, поданих в електронній формі та надання на них відповідей;

– офіційний веб-сайт Ізюмського професійного ліцею  www.ipl.ucoz.ua.

 1. Запровадити облік письмових запитів на інформацію та відповідей на інформаційні запити за окремою реєстраційною книгою.

Методисту Жерліциній А.М. в термін до 15.10.2011р.  внести зміни до номенклатури справ ліцею .

 1. Призначити з числа працівників посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації;:

– інспектора з кадрів Булавенко Юлію Іванівну ( забезпечення  доступу запитувачів до публічної інформації, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, розпорядником якої є адміністрація Ізюмського професійного ліцею) ;

– методиста Жерліцину Антоніну Миколаївну (підготовка публічної інформації для розміщення на web- сайті ліцею);

– викладача Гудкова Богдана  Володимировича  (розміщення публічної інформації на web- сайті ліцею).

 1. Заступникам директора з НР Чуповій В.В., з НВР Солов’ю О.В., з НВихР Машкову О.М., методисту Жерліциній А.М. в термін до 15.10.2011р. внести відповідні зміни до посадових інструкцій посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації;

– відпрацювати систему надання відповідної інформації, а також механізм погодження надання інформації з відповідальною особою;

– здійснити підготовку відповідних матеріалів, що підлягають оприлюдненню як публічна інформація, та надати їх особі відповідальній за забезпечення доступу до публічної інформації;

– забезпечити надання та оприлюднення публічної інформації, що створюється, отримана або знаходиться у володінні адміністрації Ізюмського професійного ліцею, за погодженням з директором ліцею.

 1. Інспектору з кадрів Булавенко Ю.І. організувати роботу з підготовки відповідей на інформаційні запити відносно публічної інформації, що створена, отримана або знаходиться у володінні розпорядника інформації до 09.05.11 та після 09.05.11 з дотриманням строків розгляду запитів на інформацію, передбачених ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Надавати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, повідомив запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 1. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка обов’язково повинна зазначити в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
 2. Секретарю – друкарці Глущенко Р.П. запити на інформацію, що надходять на адресу ліцею, приймати, попередньо опрацювати, реєструвати в журналі реєстрації вхідної кореспонденції та невідкладно передавати директору ліцею та його заступникам (відповідно до розподілу обов’язків між ними) для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.
 3. Методисту Жерліциній А.М., викладачу інформатики Гудкову Б.В.розробити структуру розділу сторінки  щодо публічної інформації  на офіційному веб-сайті Ізюмського професійного ліцею та внести відповідні зміни до розподілу функціональних обов’язків директора, заступників директора, методиста  та посадової інструкції особи, відповідальної за реєстрацію та облік запитів.
 4. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації урозділу сторінки  щодо публічної інформації  на офіційному веб-сайті Ізюмського професійного ліцею розмістити:

1)  дані про:

 • місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону відповідальної особи;
 • прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти директора ліцею та  його заступників;
 • розклад роботи та графік прийому громадян у ліцеї;
 • наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Ізюмського професійного ліцею;

3) інформацію про нормативно-правові засади діяльності ліцею;

4) дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5) відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні ліцею;

6) звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7) інші відомості про діяльність ліцею, які належать до публічної інформації.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

На офіційному веб-сайті ліцею та інформаційних стендах в приміщенні ліцею  розмістити:

1) умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність ліцею;

2) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність ліцею.

 1. Відповідальному за забезпечення доступу до публічної інформації Булавенко Ю.І. забезпечити створення та оприлюднення повної бази даних щодо публічної інформації Ізюмського професійного ліцею до 10 листопада2011 року.
 2. Провести 31 жовтня 2011 року інструкційно – методичну нараду на тему : «Запровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Оприлюднити цей наказ на інформаційних стендах ліцею та на офіційному веб-сайті Ізюмського професійного ліцею в мережі Інтернет в термін до 10 листопада 2011 року .
 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Ізюмського
професійного ліцею                                                                                  Л.В. Колесник

Підготувала : Жерліцина А.М.