ПОЕТАПНА АТЕСТАЦІЯ В ГРУПІ КС-311 ПРОЙШЛА УСПІШНО

17 червня 2014 року відповідно до Робочого навчального плану в групі КС-311 «Оператор комп’ютерного набору, агент з постачання, конторський службовець (бухгалтерія)» (класний керівник Жерліцина Т.В., майстер виробничого навчання Коваленко Н.О., староста групи Воротиленко Дмитро) відбулася поетапна атестація з професії «Агент з постачання» (3-й рік навчання).

Сьогодення вимагає від ПТНЗ підготовки конкурентоспроможного робітника, виховання всебічно розвиненої особистості, здатної адаптуватися у сучасних складних умовах. Досягти поставлених завдань можна лише через прищеплення учням стійких інтересів до обраної професії, глибоке вивчення спеціальних дисциплін, виробничого навчання, виявлення і підтримку творчо-обдарованої молоді.

Державна кваліфікаційна комісія під керівництвом голови Петрової Наталії Павлівни, головного бухгалтера ООО «Ольга», високо оцінила якість виконаних робіт учнями – як теоретичної, так і практичної частини.

За результатами оцінювання членами комісії кращими визначені роботи учнів Клименко А., Воротиленка Д., Гнойовьої  О. (11 балів), Шпіги К., Гой К., Онопрієнка М. (10 балів), Леміщенко А., Пунтусова І., Розвіловича І., Свистуна Д (9 балів).

Добре попрацювали над кваліфікаційною роботою учні Щербаков В. і Кочегаров М., які значно покращили свої навчальні досягнення.

Щиро бажаємо всім учням групи успіхів в подальшому навчанні з професії «Конторський службовець (бухгалтерія)».

IMG_4467

IMG_4470