ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

СТАТУТ ДНЗ Ізюмський РЦПО
Публічна інформація щодо отримання бюджетних коштів
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Кадровий склад закладу
ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Наказ від 12.03.2018 № 42-19 зміни до паспортів
Паспорт бюджетної програми
Спонсорська нова 2017
Протокол засідання педагогічної ради № 18
Мова освітнього процесу
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Довідка доступність маломобільних груп
Відомості про матеріально-технічне забезпечення осв. діяльн.
РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Моніторинг якості освіти
Додаткові освітні та інші послуги
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога 2021р.