Роботи викладача правознавства Ізюмського професійного ліцею Владикіної О.В.

Роботи викладача правознавства Ізюмського професійного ліцею Владикіної О.В.

В матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін»/ [упоряд.Г.Г.Яковенко]. – Харків: Майдан, 2013. – Вип.5. – С.3-6. розміщено статті викладача правознавства Ізюмського професійного ліцею Владикіної О.В. «Система правовиховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах (на прикладі Ізюмського професійного ліцею)» та «КЛУБ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ «ФЕМІДА» ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ПТНЗ».