Соціально-психологічна служба

Якими діти народжуються – ні від кого не залежить,

але в наших силах зробити їх

хорошими через правильне виховання.

Плутарх

Соціально-психологічна служба забезпечує супровід навчально-виховного процесу, поведінки учнів, їх соціального стану та умов проживання.

Психологічною службою ліцею проводяться як групові, так і індивідуальні психодіагностичні обстеження, соціально – психологічні дослідження, спрямовані на визначення стану вихованців, вивчення їх індивідуально – психологічних особливостей, а також особливостей стану навчально – виховного процесу з метою обрання правильної стратегії та тактики освітньо – виховної роботи в ліцеї (виходячи з висновків психологічних досліджень та спостережень). Адже, головне завдання ліцею як навчального закладу – це якісна підготовка кваліфікованих робітників, а без знання психологічних закономірностей навчання і виховання неможливо здійснювати ефективну професійну підготовку учнів.

Суттєву увагу психологічна служба ліцею приділяє організації роботи з учнями, що потребують соціального захисту та особливої педагогічної і психологічної допомоги. На початку навчального року практичний психолог формує соціально – психологічний паспорт ліцею, створює інформаційний банк даних: учнів соціально незахищених категорій; учнів із функціонально неспроможних сімей; із сімей трудових мігрантів; учнів із психо – фізичними порушеннями; із девіантною поведінкою; учнів «групи ризику»; банк даних обдарованих учнів, що дозволяє надалі формувати та здійснювати психологічний супровід для учнів ( при необхідності проводиться психолого – педагогічний патронаж учнів), спрямований на створення сприятливих соціально – психологічних умов для успішного навчання та психологічного розвитку учня в ситуації освітньої взаємодії, а також подолання ними життєвих труднощів. Таким чином, супровід учня – це рух разом із ним, поруч, іноді – ледь – ледь попереду.

Замінити фото в розділі_Соціально-психологічна служба

Рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID

Шановні батьки