Спортивна зала

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я

 Викладання курсу здійснюється за програмою для професійно-технічних навчальних закладів “Фізична культура і здоров’я”, рекомендованою Міністерством освіти і науки України і програмою для професійно-технічних навчальних закладів “Фізичне виховання”. Програма “Фізична культура і здоров’я” призначена для підготовки учнів на базі повної загальної середньої освіти. Програма “Фізичне виховання” розрахована для підготовки учнів на базі базової середньої освіти.

DSC04420

Учні основної та підготовчої медичних груп навчаються на загальних підставах. При оцінюванні навчальних досягнень учнів з фізичного виховання викладачі керуються діючими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою та тестами і нормативами оцінювання фізичної  підготовленості населення України. Учні спеціальної медичної групи навчаються за окремими програмами. Складання тестів і нормативів з фізичної підготовленості для них не передбачено.

IMG_3582

 

Програми надають право викладачеві творчо підходити до реалізації її змісту. Враховуючи рівень підготовки учнів, їх інтереси і нахили, профіль групи, викладач пропонує власну логіку вивчення матеріалу з методичним обгрунтуванням доцільності внесених змін. Кількість годин, передбачених для вивчення тем, є орієнтовною і може бути зміненою у межах визначених годин.

IMG_0011

Педагогічний колектив ліцею використовує різноманітні позаурочні форми навчання та методи залучення учнів до занять фізичною культурою: фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня, домашні завдання, заняття у фізкультурних гуртках і спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки, за інтересами тощо.

IMG_0032

 

Спорт стає засобом виховання тоді, коли він – улюблене заняття кожного!