Стаття про засідання МК

26 вересня методична комісія викладачів суспільно – гуманітарних дисциплін зібралася на засідання за темою: “Основні напрямки навчально–виховної роботи на 2016 – 2017 н.р.”.  Було розглянуто низку організаційно – методичних питань :

  • обговорення та затвердження планів роботи МК на 2016 -2017 н.р.;
  • ознайомлення, вивчення нормативних та інструктивно–методичних матеріалів, програм та вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально–виховний процес;
  • розгляду робочої навчально-плануючої  документації ;
  • внесення коректив до тематичних планів;
  • обговорення шляхів підвищення ефективності використання КМЗ на уроках;
  • ознайомлення з новинками фахових методичних матеріалів.

На  засіданні обговорювались напрямки роботи викладачів, які були спрямовані на підвищення ефективності навчально–виховного процесу, дотримання державних стандартів освіти та впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень психолого–педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій.