ВУЗи України

ВУЗ (абревіатура від “вищій учбовий заклад”, також використовуются скорочення ВНЗ та вищ) – це установа, що надає вищу професійну освіту.

ynyПерші університети з’явилися ще у середні віки в Європі та арабському світі. Широко відомі такі найбільші ВУЗи як Болонський університет, що розташований в італійському місті Болонья і заснований у 1088 році; Оксфордський університет – найбільш старий англомовний вищий навчальний заклад (заснований у 1117 році, розташований у місті Оксфорд, Велика Британія); група паризьких університетів, відомих як Сорбонна, де студенти вчаться з 1215 року.

В Україні ВУЗами є технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія і університет. Найпоширеніші назви для ВНЗ III-IV рівнів акредитації – університет, академія і інститут.

Університет – це багатопрофільний учбовий заклад з великим вибором учбових програм у найрізноманітніших областях знання. Так, наприклад, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 14 факультетів, у тому числі біологічний, географічний, геологічний, історичний, юридичний, філософський, економічний та інші.

Академия – це ВУЗ, котрий готує широий круг фахівців будь-якого направлення людської діяльності. Наприклад в Національній металургійній академії України готують фахівців на металургічному, механіко-машинобудівному, електрометалургійному та інших факультетах.

Інститут – ВУЗ, що займається підготовкою фахівців для праці у визначеній області професійної діяльності. Наприклад Київський інститут перекладачів готує фахівців по перекладу з багатьох іноземних мов.

Структура ВУЗів склалася ще у середні віки. Тоді в європейських університетах професори об’єднувалися за факультетами (від латинського “facultas” – “можливість, здатність”), тобто за групами людей, здатних викладати ту чи іншу дисципліну. Розподіл ВУЗів за факультетами зберігся і до наших днів.

Сьогодні факультет – це підрозділ ВУЗу, котрий готує фахівців за однією або декількома спорідненими спеціальностями. Керує факультетом декан.

В університетах і академіях факультети можуть виділятися у внутривузівські інститути (Інститут філології Київського національного університету, наприклад). Факультети, в свою чергу, розподіляються на кафедри, котрі здійснюють підготовку студентів у межах більш вузької спеціалізації. Керує ВУЗом ректор.

rd Найстаріший ВУЗ України – Львівський національний університет імені Івана Франка. 16 січня 1661 року за наказом польського короля Яна II Казиміра єзуїтській колегії у Львові був присвоєний “статус академії і титул університету” з правом викладання всіх дисциплін і присвоєння вчених степенів.Львівський національний університет імені Івана Франка. 16 січня 1661 року за наказом польського короля Яна II Казиміра єзуїтській колегії у Львові був присвоєний “статус академії і титул університету” з правом викладання всіх дисциплін і присвоєння вчених степенів.

Підготовка фахівців у ВУЗах України виробляється з різних напрямків навчання і спеціальностей, ознайомитися з якими можна тут.

Ліцензії та акредитація ВУЗів

wwТакож необхідний для ВУЗу сертифікат про акредитацію напрямів та спеціальностей, за якими навчаються студенти.Обов’язковою умовою діяльності ВУЗу в Україні є наявність у вищого навчального закладу ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, в якій зазначаються назва напряму навчання, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії ліцензії, а також назва та юридичні адреси вищого навчального закладу та його відокремлених структурних підрозділів (філій).

Законом України “Про освіту” встановлено чотири рівні акредитації:

  • перший рівень – технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;
  • другий рівень – коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;
  • третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) – інститут, консерваторія, академія, університет.

Залежно від рівня акредитації ВУЗи України готують фахівців різних освітньо-кваліфікаційним рівнів:

  • молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші ВУЗи I рівня акредитації;
  • бакалавр – забезпечують коледжі, інші ВУЗи II рівня акредитації;
  • спеціаліст, магістр – забезпечують ВУЗи III і IV рівнів акредитації.

Детальніше про ліцензування та акредитацію – у роз’ясненні Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України.

ВУЗи України по регіонах (III і IV рівнів акредитації)

 

ВУЗи Києва ВУЗи Криму
ВУЗи Харкова ВУЗи Донецька
ВУЗи Дніпропетровська ВУЗи Львову
ВУЗи Одеси ВУЗи Вінниці
ВУЗи Житомира ВУЗи Закарпаття
ВУЗи Запоріжжя ВУЗи Івано-Франківська
ВУЗи Кіровограда ВУЗи Луганська
ВУЗи Луцька ВУЗи Миколаєва
ВУЗи Полтави ВУЗи Рівного
ВУЗи Сум ВУЗи Тернополя
ВУЗи Херсону ВУЗи Хмельницького
ВУЗи Черкас ВУЗи Чернігова
ВУЗи Чернівців