ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ

Юридична відповідальність неповнолітніх

Юридична відповідальність – це застосування до порушника або злочинця передбачених законом заходів державного примусу особистого, організаційного чи майнового характеру.

 

До основних ознак юридичної відповідальності належать такі:

Юридична відповідальність передбачає державний примус;

Державний примус, тобто чітко окреслений, певного обсягу кількісний показник, який встановлюється відповідно до міри порушення чи покарання;

Юридична відповідальність, що пов’язана з правопорушеннями настає після нього і настає на правопорушника;

Юридична відповідальність спричинює негативні наслідки для правопорушника;

Характер і обсяг юридичної відповідальності встановлюються в санкції юридичної норми;

Державно-примусові заходи застосовуються виключно компетентними державними органами в судово визначених законом порядку і формах. Застосування юридичної відповідальності неможливе без процесуальної форми.

 

Завдання юридичної відповідальності – регулювати і охороняти існуючий лад і суспільний порядок. Це завдання визначає функції юридичної відповідальності.

 

Юридична відповідальність неповнолітніх

Підставою для законного залучення особи до відповідальності є необхідність вважати її суб’єктом для цього виду правопорушень. Однією з вимог до суб’єкта правопорушення вважається досягнення ним певного віку.

У кримінальному праві неповнолітніми вважаються особи віком до 18 років. За загальними засобами кримінальна відповідальність настає з шістнадцяти років, а за окремі види злочинів – з 14 років.