Засідання методичної комісії викладачів предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання

На засіданні методичної комісії, що відбулося 24 січня 2014 року, педагогічні працівники ознайомилися з доповідями учасників  січневої інтернет – конференції.

Відгуки на виступи доповідачів:

Ознайомившись з матеріалами січневої конференції, можна сказати, що підготовка кваліфікованих робітників проводиться не байдужими до результатів своєї роботи педагогами. Саме педагоги, виходячи з навчальних програм та методичних рекомендацій, створюють  змістовні, доповнені  сучасними педагогічними та виробничими технологіями уроки. Доповіді продумані, логічні, легкі для сприйняття. Перелічені саме ті методи, що найбільш стимулюють навчальну діяльність учнів. Вдале застосування ІКТ допомагає зробити навчання більш цікавим , а час на його проведення більш ефективно використаним.

Доповіді методистів НМЦ ПТО Овсяннікової М.А. та Чередниченко О.А. мали успіх при обговоренні на засіданії методичної комісії. Інформація подана стисло, доступно. Доповіді мають глибоке наукове та практичне підґрунтя в запровадженні ІКТ. Згідні, що навчально-виробничий процес потребує постійного пошуку методики викладання, систематичного аналізу результатів навчання, бо це значною мірою сприяє поповненню знань і професійної кваліфікації учнів. В сучасних умовах педагогічним працівникам ПТНЗ необхідно продовжувати роботу щодо приведення матеріально-технічної  бази навчальних закладів у відповідності  до вимог роботодавців та державних стандартів.

Викладачами  відзначена важлива роль інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу, комп’ютерного та мультимедійного оснащення тощо. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки учнів ПТНЗ є ефективним засобом досягнення навчально-виховної мети. ІКТ відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання.

Методист НМЦ ПТО Липчанська Ю.О. в доповіді на тему «Функціонування освітнього порталу «Професійно-технічна освіта Харківської області» – шлях до єдиного інформаційного простору системи ПТО» достатньо ознайомила учасників інтернет – конференції зі структурою  інформаційно-освітнього Інтернет-порталу «Професійно-технічна освіта Харківської області.

Цікавими є доповіді методиста НМЦ ПТО Назарець З.О. та викладача-методиста Харківського професійного ліцею залізничного транспорту Чернявської В.О. щодо створення освітніх блогів. Це дійсно порівняно нове явище в середовищі педагогів професійно-технічних навчальних закладів Харківської області.

Багато уваги в доповідях приділено «дозуванню» традиційних і  інноваційних методів, посилаючись на рівень навченості учнів та рівень педагогічного досвіду викладачів.  У розв’язанні цих проблем важливе місце відводиться інформаційно-комунікаційним технологіям, які впроваджуються в навчальний процес. Мультимедійні засоби навчання дійсно є перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надавати інформацію у більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації й у тій послідовності, що відповідає логіці пізнання. Проведення уроків з використанням інформаційних технологій робить процес навчання цікавішим і інтенсивним.

Дякуємо всім, хто підготував доповіді!