Єдині вимоги до учня закладу

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ:

1. Учень приходить до ліцею  за 10-15 хвилин до початку занять, чистий та охайний. При вході у ліцей  дотримується правил ввічливості, знімає в гардеробі верхній одяг і прямує до місця проведення уроку.

2.  Забороняється приносити до ліцею та на  територію  вибухові та вибухонебезпечні предмети, шкідливі для здоров`я речовини, зброю, спиртні напої, наркотики інші одурмаючі речовини та отрути, газові балончики. Жуйками дозволяється користуватися за межами ліцею.

3. Не дозволяється без дозволу  педагогів йти зі ліцею і з її території в урочний час. У разі пропуску навчальних занять учень повинен пред’явити майстру виробничого навчання, класному  керівнику довідку від лікаря, або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє), про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

6. Учень ліцею приносить необхідні навчальні приладдя: книги, зошити, щоденник. Приходить до ліцею з підготовленим домашнім завданням з предметів згідно з розкладом уроків.

7. Учень проявляє повагу до старших, піклується про молодших учнів. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Учні поступаються дорогою дорослим, хлопчики – дівчаткам.

8. Поза ліцеєм учні поводяться так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я навчального закладу.

9. Учні бережуть майно ліцею, надають посильну допомогу в його ремонті, бережливо відносяться як до свого, так і до чужого майна.

ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ:

1. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на питання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

2. Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, та іншим, що не стосуються уроку. Урочний час повинен використовуватися тільки для навчальних цілей. Забороняється під час уроку користуватись мобільним телефоном. За першою вимогою вчителя (класного керівника, майстра виробничого навчання) необхідно пред’являти щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

3. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

4. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

ПОВЕДІНКА ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ:

1.   До початку уроку учень повинен: прибути до кабінету до першого дзвінка; після першого дзвінка з дозволу вчителя увійти до класу і підготуватися до уроку.

2.   Під час перерви учні зобов’язані: навести чистоту та порядок на своєму робочому місці; вийти з класу; рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони; підкорятися вимогам працівників ліцею, черговим майстрам виробничого навчання, викладачам; допомагати підготовляти клас на прохання вчителя до наступного уроку; уразі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попростити дозволу сісти на місце.

3. Під час перерв учням забороняється: бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих до ігор; штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми; вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим; палити в будівлі і на території ліцею.

4.  Після закінчення занять учень повинен: одержати одяг з гардеробу, одягнутися і покинути ліцей, дотримуючись правил ввічливості.

5.  Черговий по класу: знаходиться в класі під час перерви, забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення; допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку; стежить і підтримує відповідні санітарні умови.

6.  Учні, знаходячись в їдальні: підкоряються вимогам вчителя і працівників їдальні; дотримуються черги при купівлі їжі; проявляють увагу й обережність при отриманні і вживанні гарячих і рідких страв; вживають їжу й напої, придбані в їдальні чи принесені з собою, тільки в їдальні; прибирають за собою столові прибори і посуд після вживання їжі.

КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

2. Учні не мають права під час знаходження на території ліцею та при проведенні ліцейних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

3. Учні не мають права знаходитися в приміщенні ліцею після закінчення учбових занять або неурочних заходів без дозволу працівників ліцею.

Учні ліцею мають право:

 • в установленому порядку користуватись навчальними кабінетами, лабораторіями, навчально – виробничими майстернями та дільницями, бібліотекою, читальною залою, спортивними спорудами, інвентарем і обладнанням, що знаходиться в розпорядженні ліцею;
 • приймати участь в суспільному житті ліцею, діяльності органів учнівського самоврядування;
 • вибирати та бути обраними  в органи учнівського самоврядування. Приймати участь у вирішенні питань щодо покращення навчально – виховної роботи, укріплення трудової та навчальної дисципліни, підвищення якості  знань.

Учні зобов’язані:

 • систематично і сумлінно оволодівати знаннями та практичними навичками, професійною майстерністю, розвивати свої здібності, виробляти  вміння самостійно поповнювати знання і використовувати їх на практиці; готувати себе до успішної роботи в умовах сучасного економічного розвитку;
 • активно і сумлінно приймати участь у суспільно-корисній виробничій праці, самоврядуванні. Виконувати правила внутрішнього розпорядку ліцею, бути організованим, показувати приклад дисциплінованості, ввічливості і культури поведінки;
 • берегти і зміцнювати навчально-матеріальну базу ліцею, раціонально використовувати сировину, енергію і матеріали в процесі виробничого навчання і виробничої практики; створювати в колективі  обстановку нетерпимості до будь-яких проявів марнотратства, безгосподарності;
 • бути законослухняними, нетерпимо ставитись до кожного випадку порушення трудової і навчальної дисципліни; дорожити честю навчального закладу;
 • виховувати в собі чесність і правдивість, доброту і принциповість, вимогливість і повагу до інших, допомагати батькам, викладачам, майстрам виробничого навчання, піклуватися про людей похилого віку;
 • адекватно ставитися до критичних зауважень товаришів, майстрів виробничого навчання і викладачів, адміністрації ліцею.  Вміти визнавати  і виправляти свої помилки, стримувати себе  і своїх товаришів від негативних вчинків.
 • вести та пропагандувати здоровий спосіб життя, зміцнювати своє здоров′я, систематично займатися фізкультурою, технічною і художньою творчістю, більше читати. Розумно використовувати свій вільний час.

 За успіхи в навчанні, праці, дотримання навчальної і трудової дисципліни, активну участь в суспільному житті учні ліцею заохочуються через:

 •     оголошення подяки;
 •     нагородження почесною грамотою;
 •     направлення подяк батькам;
 •     грошову винагороду;
 •     направлення на навчання в ВНЗи.

Заохочення застосовуються адміністрацією, оголошуються наказом директора і доводяться до відома всього колективу ліцею.

 За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку до учнів може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

 •         попередження;
 •         догана;
 •         відрахування з ліцею.

Рішення про відрахування  приймається педагогічною радою. Відрахування неповнолітніх учнів  здійснюється за погодженням зі службою у справах дітей.

ст.37, ст.39 Закону України «Про професійно-технічну освіту»